Haber Detayı
09 Eylül 2016 - Cuma 00:58 Bu haber 3470 kez okundu
 
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklarından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen
KELKİT Haberi
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklarından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl veya kalan vade süresi ile taksitlendirilmesine dair 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Taksitlendirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamındaki borçları 19/08/2016 tarihine kadar muaccel hale gelen kooperatif ve ortakları yararlanabilecektir.

Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen kooperatif ve ortakları 31/10/2016 tarihine kadar Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne dilekçe ile  başvuracaklardır.

Süre uzatımı olmayacağından tarımsal kalkınma kooperatif ve ortaklarının  süre sonunu beklemeden başvuruda bulunarak yapılandırma sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. 

Borçlunun Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatta bulunması ve sözleşme düzenlenmesi halinde muaccel hale gelmiş ve icra takibi başlatılmışsa icra takipleri durdurulur, dava açılmış ise  davalar sonlandırılır. Banka tarafından başlatılan icra takibine karşı borçlularca açılan davalar itirazın iptali veya alacak davaları davalıların davayı kabul etmesi şekli ile sonlandırılacaktır. Borçlular tarafından açılan menfi tespit ve istirdat davaları ise davacıların davalarından feragat etmeleri suretiyle sonuçlandırılacaktır. Bu Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar tasfiye olunacak hesaplardan çıkarılarak vadesi gelmemiş hesaplara aktarılacaktır.

Vefat eden borçlunun yasal mirasçıları veya kefilleri borçlu adına müracaat edebilecek ve  sözleşme imzalayabilecektir.

Noterden alınacak vekaletlerde 6736 sayılı kanundan yararlanmak istediği belirtilecek ve vekalet verilecek ortak sayısı ikiden fazla olmayacaktır.

Kanun kapsamına giren borçlar; muaccel anaparaya ödenmeyen ilk taksitin vadesinin başlangıç tarihinden 19/08/2016 tarihine kadar yıllık  % 3 faiz ilave edilerek borç tespit edilecek ve 5 eşit taksite bölünecek ayrıca yeni borçlanma sözleşmesi tanzim edilecektir. Bu şekilde taksitlendirilen borçlar için ilk ödeme 2016 yılı Kasım ayında yapılacaktır.

Yeniden yapılandırma işlemi sonrası belirtilen vadelerde ödeme yapılmaması halinde kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir. Yapılandırma borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icat ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermemektedir. Borç bitene kadar kefalet devam edecektir.

2011 ve 2013 yılında çıkan kanuna göre borçları yapılandırılanlar tekrar yapılandırılma için müracaat edebilirler.

                Muaccel durumda olup taksitlendirme sözleşmesi imzalamayan ortaklara icra takibi uygulaması devam edecektir.

Bakanlığımızın izni olamadan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamazlar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Editör:
Etiketler: 6736, SAYILI, KANUN, KAPSAMINDA, BORÇLARIN, YAPILANDIRILMASI,
Yorumlar
Haber Yazılımı