Haber Detayı
11 Ekim 2020 - Pazar 13:28 Bu haber 3669 kez okundu
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09/10/2020 Cuma günü, Vali Vekilimiz Sayın Mustafa ANTEPLİOĞLU başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
GÜMÜŞHANE Haberi
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09/10/2020 Cuma günü, Vali Vekilimiz Sayın Mustafa Anteplioğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020­2021 eğitim­ öğretim yılında koronavirüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri/kararları doğrultusunda hareket edilmesinin yanı sıra alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve rehberlik anlayışı ile etkin denetimlerin yapılarak alınan/planlanan tedbirlere uyulmasını sağlamak gerekmektedir. 

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı, 09/10/2020 tarihli ve 73911930-10.07.02-E.14484931 sayılı Genelgeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu bağlamda 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren ilimiz genelinde resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak;

 1. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,
 2. Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına, kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise Covid-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilmesine,
 3. Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilmesine,
 4. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. Sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesi, yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının 08/10/2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı Genelgesi ekinde yer alan haftalık ders çizelgeleri uygulanacak olup Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan diğer dersler ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,
 5. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,
 6. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla verilebilmesine,
 7. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okullarımız yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam etmelerine,
 8. Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında bir ders/etkinlik 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,
 9. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, uzaktan eğitimlerde bir ders süresinin 30 dakika olarak planlanmasına, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirlerin okul yönetimince alınmasına,
 10. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayının alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına,
 11. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili diğer kurumlar tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
 12. Eğitim-öğretim kurumları ve okul servis araçlarında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,
 13. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: İl, Umumi, Hıfzıssıhha, Kurulu, Kararı,
Yorumlar
Haber Yazılımı