Haber Detayı
08 Temmuz 2018 - Pazar 15:52 Bu haber 18426 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Kelkit Belediyesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (f) ve (p) bentleri uyarınca , Belediye Meclisinin 19.10.2017 tarihli ve 45 sayılı kararı. Belediye Encümeninin 22/06/ 2018 tarihli ve 51 sayılı kararı ile şehir içi ve mücavir alanda 1 hat, 8 aynı güzergahta Özel Halk Dolmuş ve Minibüsleri ile Yolcu Taşıma Hakkı ayrı ayrı ihale edilerek 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.
2- İhale 20.07.2018 Cuma günü Saat : 14.00'de Kelkit Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda , Belediye Encümeni huzurunda , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 
3- Kiralanacak hatlar : 

1              KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                    1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL           
2               KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                   1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL
3               KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                   1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL

4              KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                    1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL
5             KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                     1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL
6               KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                   1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL
7                                                                                                                  1                                              130.000.00.-TL                                       KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE   3.900.00.-TL
8              KARAÇAYIR MAH-HALİT PAŞA  BUL.- 17 ŞUBAT
 BUL.-ÇARŞI- MÜDERRİS OSMAN EFENDİ 
CADDESİ-HASTANE                                                                                                    1                                              130.000.00.-TL                                          3.900.00.-TL

4- İhalenin muhammen bedeli İdari Şartnamede belirtilmiştir.
5- İhalenin Geçici teminatı muhammen bedelin 3 dür.
6- Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya Belediye hesabına yatırılacak para makbuzu olabilir.
7- İhaleye Katılma Şartları.
İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için:
a-Nüfus Müdürlüğünden alınmış Adres Beyanı, (İkametgah Belgesi)
b-Nüfus cüzdan sureti (Kimlik Fotokopisi),
c-SSK, Bağ-Kur ve Vergi Dairesine borçlu olmadıklarına dair belge,
d-Geçici teminatı ihaleden önce ilgili bankaya (Belediye Hesabına ) yatırdığına dair belge (Makbuz),
e-2886 Sayılı Kanuna göre ihaleye katılmama cezası almamış olduğuna dair yazılı belge getirecek,
f-Katılımcının tüzel kişi olması halinde, siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan bir yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve noter onaylı şirketi temsile yetki belgesi,
g-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan kişilerin her birinin yukarıda belirtilen belgeleri,
h-Noter tasdikli imza sirküsü,
i- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi, ortakların noter tasdikli imza sirküleri,
j-Gerçek kişilerin ilgisine göre kayıtlı oldukları Oda Belgesi (Varsa getirilmesi),
k-Belediyeden bedeli mukabilinde temin edilecek, okuyup kabul ettiğine dair imzalanmış şartname örneği,
l-İhale dokümanı satın alındı makbuzu ,
m-Adli Sicil Sabıka Kaydı,
8- İhaleye ait şartname 250.00-TL.bedelle Kelkit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde temin edilebilir.
9- İhale Komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale iştirakçileri bizzat yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilir.
11- Bu işe iştirak edecek istekliler dış zarflarının üzerine yukarıda ismi yazılı hattın ismini yazarak geçici teminat yatırılacaktır.
12- İhaleyi kazanan alıcı 30 gün içinde vergi mükellefiyeti olduğuna dair belge, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge getirilmesi halinde kendisine çalışma izni verilecektir.Aksi takdirde ihale iptal edilerek yatırmış olduğu teminatlar belediyemize irat kaydedilecektir. 
13- Teklifler : 20.07.2018 Cuma günü saat : 14.00’e kadar Kelkit Belediyesi ihale Komisyonuna (Encümenine ) teslim edilecektir.
14- Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.BASIM 59

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı