Haber Detayı
21 Nisan 2019 - Pazar 18:57 Bu haber 1830 kez okundu
 
RESMİ İLAN
T.C. KELKİT İCRA DAİRESİ 2018/68 TLMT.
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

T.C. KELKİT İCRA DAİRESİ  2018/68 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gümüşhane İl, Kelkit İlçe, 475 Ada, 1 Parsel, Büyük Cami  Mahalle/Köy. HASALAR Mevkii, Kelkit İlçesi Büyükcami mahallesi 475 ada 1 nolu parsel hasalar mevkiinde bulanan taşınmaz bulunduğu bölge ilçenin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak son yıllarda düzenli ve yeni binaların yer aldığı gelişen bölgedir.
Bölgenin son yıllarda gelişme gösteren bölge içerisinde olması, altyapı sorununun trlnramamsı bölgeye olan talebi olumlu yönde etkilemiştir. çevrede yapı kalitesi yüksek yeni binalar inşa edilmiş ve edilmektedir. Taşınmaz ilçe merkezinin yaklaşık 500 metre kuzey doğusunda konumludur. bölge ayrık nizam 2-3 katlı konut binalarınnın yer aldığı orta gelirli grubu tarafindan tercih edilen konut alanıdır. taşınmazın bulunduğu bina 385,97 metrekare yözölçümlü. 475 ada 1 parsel üzerine bodrum kat+zemin kat olmak izere 2 kattan oluşmakta olup ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşaa edilmiştir.
Taşınmaz yaklaşık olarak bodrum kat 111 metrekare zemin kat 130 metrekare, alana sahip olup toplamda 241 metrekaredir. yapı alanı vardır. değerleme konusu taşınmazın bodrum katı tamamdır. 50 tamamlanma oranına sahiptir, zemin kat ise dış sıvası olmayıp içerisinde ikamet edilmektedir ve 90 tamamlanma oranına sahiptir. taşınmaz imar planı dahilinde olup, belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır. ulaşım problemi yoktur.
Adresi                     :
Yüzölçümü              : 385,97 m2
Arsa Payı                :
İmar Durumu           : Var
Kıymeti                    : 273.098,00 TL
KDV Oranı              : 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü         : 03/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü         : 03/07/20l9 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri                : Kelkit icra müdürlüğü -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci aılırmanın yirmi güin öncesinden.
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Biriııci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden. ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik onamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin o50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şaıtıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20’si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, aIıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre veriIebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları a|ıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacaklan rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazıın gelen resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit oImadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrtca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018168 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmalan ilan olunur Basım 16

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı