İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN
Haber Detayı
17 Kasım 2019 - Pazar 16:43 Bu haber 3788 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Kelkit İlçesi, Büyükcami (Yunus
Emre) Mahallesi sınırları içerisinde, İlçe uygulanmakta olan şehir İmar Planı içinde, Kelkit Küçük Sanayi Sitesinde, aşağıda ada ve parsel numarasl, yüzölçümü, KDV hariç muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 1.Adet imarlı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulüyle satılacaktır.

Ada: 214         Parsel: 3          Yüzölçümü : 622,53..m2      Muhammen Bedeli: 466.897.50.-TL     Geçici Teminatı; 14.007.00.-TL          İhale Tarih ve Saati : 03/12/ 2019 - 14:00
2-İhale Kelkit Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda encümeni huzurunda  yapılacaktır. 
3-İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler
a)Tebligat için adres beyanı.
b)Nüfus cizdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı ömeği.
c)Noter tasdikli imza sirküsü.
d)Geçici teminatın Kelkit Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı
kadar geçici teminat mektubu.
e)İhaleye şirket veya kooperatif olarak katılım halinde şirketi veya kooperatifi
temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter
onaylı imza sirküsü.
f)İhaleye vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.
g)İhale Dokümanınrn satın alındığına dair 100,00.-TL'lik Makbuz.
4-İhaleye konulan ve satılacak olan Arsa'nın imar durumu Kelkit Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü görülebilir.
S-İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını satın almaları ve makbuzunu ihale
evrakları ile birlikte ihale komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
6-İhale dokümanı her gün mesai saatleri dahilinde Kelkit Belediye Başkanlığı Yazı
İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ücret karşılığı temin edilir.
7-Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belge ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
8-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır. İlan Olunur Basım 73 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı