Haber Detayı
01 Mart 2020 - Pazar 16:26 Bu haber 5580 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI ÜNLÜPINAR BELEDİYE BASKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İHALE İLANI ÜNLÜPINAR BELEDİYE BASKANLIĞINDAN
1-Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş, atıl durumda bulunan aşağıda markası, tipi, cinsi modeli, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 5 adet araç 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır.
Marka      Tipi      Cinsi     Modeli Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale tarihi ve Saati
FORD CARGO    İtf.Arazözü 1994 13.000,00 TL 650,00 TL 17.03.2020-14:00
İveco-Otoyol 65.9  İtf.Arazözü 1994 17.000,00 TL 850,00 TL 17.03.2020-14:10
İveco-Otoyol  M29    Otobüs 1993 17.000 ,00 TL 8500,00 TL 17.03.2020-14:20
TOFAŞ-FİAT Kartal Otomobil 1991 2.500,00 TL 150,00 TL 17.03.2020-14:30
FİAT SİENA        Otomobil 2000 2.500,00 TL 150,00 TL 17.03.2020-14:40
2-İhale Ünlüpınar Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER
a-Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı yerleşim yeri veya diğer adres belgesi.
b-Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği.
c-Noter onaylı İmza sirküsü.
d-Geçici teminatın Ünlüpınar Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı kadar geçici teminat mektubu.
e-İhaleye şirket veya kooparatif olarak katılım halinde şirketi veya kooparatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza siküsü.
f-İhaleye vekaleten katılıyor ise noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
4-İhale dökümanı her gün mesai saatleri dahilinde Ünlüpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL ücret mukabili temin edilebilir. İhaleye gireceklerin ihale dökümanını satın almaları ve makbuzunu başvuru evrakları ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
5-Mevcut satışı yapılacak ve ihaleye konulan araçlar ve hurda demirler her gün mesai
saatleri dahilinde Ünlüpınar Belediyesi araç parkında ve hurdalıkta görülebilir.
6-Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belge ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır. İlan Olunur Basım 9
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı