Haber Detayı
07 Haziran 2020 - Pazar 19:20 Bu haber 1246 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

T.C. KELKİT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/6 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşrnmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gümüşhane İl, Kelkit İlçe, 515 Ada, 26 Parsel, ÜNLÜPINAR/FATİH
Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz ünlüpınar beldesi imar planı içerisinde olup, harman vasfındaki taşınmazın iüzerinde taş duvardan 20,21 m2 odunluk tarzında ekonomik değeri olmayan eski yapı vardır.. taşınmazın değeri 58.437,00 Tl'dir
Adresi           : Kelkit ilçesi Ünlüpınar beldesi Fatih Mah.
Yüzölçümü   :194,79 m2
Arsa Payı      :
İmar Durumu : Var
Kıymeti          : 58.437,00 TL
KDV Oranımz : 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/07/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/08/2020 giinü 15:00 - 15:05 arası
Satış yeri : KELKİT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanrn yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek iizere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynrndan doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcrave İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alrnacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alrcıya bir ömeği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümiize başvurmaları ilan olunur Basım 15

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı