Haber Detayı
08 Ağustos 2020 - Cumartesi 10:12 Bu haber 8878 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

1 -Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş, atıl durumda bulunan aşağıda markası, tipi, cinsi modeli, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 5 adet araç 2886 sayılı DİK. Nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır.
 
Marka             Tipi                        Cinsi                    Modeli                       Muhammen Bedeli                 Geçici Teminatı                                İhale tarihi ve Saati
FORD           CARGO                         İtf.Arazözü                          1994                           10.000,00 TL                      650,00 TL                                       20.08.2020-14:00
İveco    -   Otoyol 65.9                        İtf.Arazözü                          1994                           15.000,00 TL                      850,00 TL                                       20.08.2020-14:10
İveco    -   Otoyol M29                          Otobüs                           1993                           15.000,00  TL                    850,00 TL                                       20.08.2020-14:20
TOFAŞ    -   FİAT Kartal                       Otomobil                           1991                              1.500,00 TL                      150,00 TL                                       20.08.2020-14:30
FİAT    -   SİENA                              Otomobil                           2000                              1.500,00 TL                      150,00 TL                                       20.08.2020-14:40
2-İhale Ünlüpınar Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER 
a- Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı yerleşim yeri veya diğer adres belgesi. 
b- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği. 
c- Noter onaylı İmza sirküsü.
d-Geçici teminatın Ünlüpınar Belediyesi adına yatırıldığına dair makbuzu veya tutarı kadar geçici teminat mektubu.
e-İhaleye şirket veya kooparatif olarak katılım halinde şirketi veya kooparatifi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter onaylı imza siküsü.
f- İhaleye vekaleten katılıyor ise noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü.
4-İhale dökümanı her gün mesai saatleri dahilinde Ünlüpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL ücret mukabili temin edilebilir. İhaleye gireceklerin ihale dökümanını satın almaları ve makbuzunu başvuru evrakları ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
5-Mevcut satışı yapılacak ve ihaleye konulan araçlar ve hurda demirler her gün mesai saatleri dahilinde Ünlüpınar Belediyesi araç parkında ve hurdalıkta görülebilir.  
6-Posta ile yapılacak başvurular ve noksan belge ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacaktır.İlan Olunur Basım 47
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı